Klank

De werking van klank wordt steeds meer onderkend en wetenschappelijk onderschreven. Er is inmiddels een breed aanbod aan klankwerk in allerlei vormen. Niet alleen in het alternatieve circuit worden prachtige resultaten bereikt met klank, maar ook in de medische wereld.

Klank is neutraal en direct in haar helende, integrerende werking. Alles in het universum is opgebouwd uit vibratie en resonantie. De mens is deel van het universum en ons hele organisme bestaat eveneens uit vibratie en resonantie. De vibraties van klank hebben dan ook een directe uitwerking op alle lagen van het menselijke systeem en op de ons omringende ruimte.

In het gebruik van de menselijke stem liggen grote mogelijkheden om het genezend vermogen van de mens aan te spreken. De menselijke stem is in staat om een enorme rijkdom aan klanken voort te brengen. Door de verschillende frequenties van de menselijke stem ontstaan unieke vibraties en helende kwaliteiten. Iedere lichaamscel resoneert op de klank; de geluidstrillingen raken ons overal waardoor klank ons hele menselijke systeem kan harmoniseren. Juist ook klanken van de menselijke stem: dat is immers zo eigen en herkenbaar voor de ontvanger.

Het werken met klank is gebaseerd op de werking van de trillingen van de klank zelf.
Dat betekent dat de wil, de visie, of de persoonlijkheid van degene die de klank voortbrengt, niet stuurt of sturen kan. De klank zelf vindt haar weg naar gebieden die verstoord zijn.
Wat wel invloed kan hebben is de ontvankelijkheid van de ontvanger: staat deze open voor de klanken, in welke mate kan hij of zij het binnenlaten, kan de klank vrij doorklinken?
Als de persoonlijkheid van de zanger transparant is (doorlatend voor dat wat wil klinken) en als de stem vrij is geworden, is de klank rijk aan hoge frequenties die verstoorde gebieden aanspreken op hun eigen oorspronkelijke frequentie. Bij een vrije stem, rijk aan hoge frequenties, spreken we van klank met briljantie.

Klankschalen

Iedere stemming en gemoedstoestand is in de klank van je stem waarneembaar.
 Een stem kleurt door woede, verdriet, vreugde, pijn, hoop, angst en door alles wat in ons leeft. Als we dit inslikken ontstaan fysieke en emotionele blokkades. Als we dit op de ander projecteren gaan we onszelf voorbij. Als we daarentegen hier klinkend uitdrukking aan geven, kunnen we in onze eigen stem waarnemen wat gehoord wil worden door onszelf. Tevens komt daarin vrij wat we al dan niet bewust binnenhouden. Er ontstaat lucht en ruimte.

De resonantie van de klank heeft werking op alle lagen van het menselijk systeem. We kunnen zingen voor een fysieke klacht die we ervaren of voor een emotie die ons bevangt. Je kunt zingen voor alles wat in je is. Daardoor ontstaat er in het gebied dat je laat klinken ruimte voor haar natuurlijke staat van heelheid.

Begeleiding met klank door Eef van Leeuwen:

Soms gebruik ik alleen cranio en soms alleen klank, maar meestal gebruik ik klank en aanraking samen. De afstemming met aandacht en intentie, mijn handen, stem en klankschalen zijn dan de belangrijkste ingrediënten; ik ervaar de klank als ondersteuning en verdieping van het lichaamswerk: het maakt schoon, ordent, ruimt op. Bij het zingen voor een cliënt nodig ik deze soms uit om mee te klinken.

Voor mensen die moeite hebben met een lijfelijke aanraking kan een klanksessie een veilige manier van contact betekenen, waarbij er toch veel in je ‘aangeraakt’ wordt.