Missie en visie

Missie

Wij willen een plek bieden en een bedding creëren voor gasten en bewoners, om in aandacht te leven, te ontspannen, op te laden, te bezinnen, om tot zichzelf en in verbinding met elkaar te komen. En daarmee willen we ook iets doorgeven van wat we zo rijkelijk ontvangen.

Visie

In het leven gaat het om groei naar bewustzijn. De natuur geeft ons rust en heling.

Door daarvoor te kiezen, de tijd te nemen, en weg te zijn van vaste patronen komt er ruimte voor bewustzijn en gezondheid, inspiratie en heldere inzichten en kan het leven weer eenvoudig worden. Diverse behandelingen dragen daaraan bij.

Tuinmeewerkdag

Aanpak

Daartoe bieden we op deze mooie krachtplek in de natuur bijzondere en behaaglijke appartementen en een fijne groepsaccommodatie. Voor wie dat wil zijn er (h)eerlijke biologische maaltijden, de gelegenheid tot groepsmeditatie en begeleiding voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Regelmatig worden er tuinwerkdagen en uiteenlopende groepsactiviteiten georganiseerd die gelegenheid geven tot ontspanning en verbinding.  

Wie inspireert Erve Veldink?

Eef van Leeuwen (niet Veldink, zoals wel eens wordt gedacht):

“Ruim 35 jaar, meer dan mijn halve leven intussen, heb ik een belangrijk deel van mijn leven gewijd aan het ontwikkelen van de mogelijkheden van deze plek tot een centrum voor inspiratie en bewustwording.

Al vanaf mijn studietijd heb ik het ideaal gehad om met gelijkgestemden samen een plek buiten te bewonen en er te werken op een mens-, milieu- en diervriendelijke manier; in contact, met aandacht voor de binnenwereld, dat heeft altijd mijn interesse gehad.

Toen wij Erve Veldink ontdekten in 1981 trof me meteen de sfeer van de Erve en alle mogelijkheden die de plek bood. Voordat wij de boerderij aankochten, niet direct van de familie Veldink, maar zo’n 7 jaar later, had de plek in 6 eeuwen tijd al een hele geschiedenis achter de rug, als leef- en werkgemeenschap oude stijl. Wij wilden er een kleine woongroep of leefgemeenschap beginnen.

In het begin lag de nadruk op het ontwikkelen van diverse creatieve aspecten door middel van cursussen en zomerweken.

Ik heb hier een keramiek-atelier gehad en een galerie. Mijn 2 kinderen zijn hier opgegroeid en nu geniet ik hier vaak van mijn kleinkinderen. We hebben met bewoners diverse soorten zomervakantieweken georganiseerd, van muziek, theater, keramiek, schilderen, dansexpressie en acrobatiek tot 10 jaar lang Argentijnse tangoweken en Erve-weken, en retraites nu.

In de loop van de tijd is het zwaartepunt verschoven van expressie richting innerlijke groei. Dit ging gelijk op met mijn eigen ontwikkeling. Allerlei trainingen hier, waaronder veel sjamanistische trainingen, hebben mij daarin geholpen, samen met het intensieve proces van wonen met anderen en diverse opleidingen die ik volgde (o.m. polariteitstherapie, awakening your light body, (bio-dynamische) cranio-sacraal, klankheling, familie-opstellingen, spirituele astrologie).

Mijn doel: een plek creëren waar mensen zich thuis kunnen voelen in een liefdevol welkom om de dingen aan te gaan die hen raken. Ik ben blij om van mensen terug te krijgen dat dat intussen een behoorlijke bodem heeft gekregen. Plek en bewoners dragen daaraan bij.”

“Wij bieden een bedding en scheppen vruchtbare ruimte voor groei, persoonlijke en spirituele, om te worden wie je kunt zijn. Welkom voor een korter of langer verblijf!”