Missie en Visie
 
| Wie inspireert  |  Wonen 
Vacature

 

Missie: wij willen een plek bieden en een bedding creëren voor gasten en bewoners, om in aandacht te leven, te ontspannen, op te laden, te bezinnen, om tot zichzelf en in verbinding met elkaar te komen. En daarmee willen we ook iets doorgeven van wat we zo rijkelijk ontvangen.

           

Visie: In het leven gaat het om groei naar bewustzijn. De natuur geeft ons rust en heling.
Door daarvoor te kiezen, de tijd te nemen, en weg te zijn van vaste patronen komt er ruimte voor bewustzijn en gezondheid, inspiratie en heldere inzichten en kan het leven weer eenvoudig worden. Diverse behandelingen dragen daaraan bij.

 

Aanpak: Daartoe bieden we op deze mooie krachtplek in de natuur bijzondere en behaaglijke appartementen en een fijne groepsaccommodatie. Voor wie dat wil zijn er (h)eerlijke biologische maaltijden, de gelegenheid tot groepsmeditatie en begeleiding voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Regelmatig worden er retraiteweken, tuinwerkdagen en uiteenlopende groepsactiviteiten georganiseerd die gelegenheid geven tot ontspanning en verbinding.